^w górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

wigilia4.jpg

Wydarzenia

Informacje:

W zakładach POBIERALNIA są do pobrania:

- pocedury zasad bezpieczeństwa

-o udzieleniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-zgoda na wycieczkę

-informacja o ubezpieczeniu

-szkolny zestaw programów

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

klauzula informacyjna

Chlewo, dn.  3 września 2018 r.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa w Chlewie rprezentowana przez Dyrektora  z siedzibą : Chlewo 51 A, 98-215 Goszczanów  zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania  danych osobowych.

Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest  Michał Skibiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą:
 1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 2. w celu wypełniania warunków umów zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową w Chlewie
  a kontrahentami;
 3. w celach określonych w udzielonych zgodach.
 • Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 • Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Chlewie, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa tj.
 • przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci uczęszczających do szkoły Podstawowej
  w Chlewie mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia Administratora oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
  w Chlewie będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy ogolnie obowiązującego prawa.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której one dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Treść „Klauzuli” została umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.chlewo.pl oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców na korytarzu szkoły.

                                                  

Zapoznałem się:

                                                    …………………………………………………………

                                                            (data i podpis rodziców/opiekunów dziecka)