Strona główna

Spotkanie z Wolontariuszem

wol117 stycznia uczniowie klas I-III, Va i VII uczestniczyli w spotkaniu z p. Elżbietą Wosiek - wolontariuszką Fundacji Mocni Miłością, która kierując się troską o człowieka niesie bezinteresowną pomoc potrzebującym. Pani Elżbieta przybliżyła zebranym ideę wolontariatu. Dzieci dowiedziały się, kim jest wolontariusz, jakie są cechy dobrego wolontariusza oraz zapoznały się z różnymi rodzajami pracy, wykonywanej przez ludzi angażujących się w wolontariat. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i oglądali prezentację, aktywnie włączali się w dyskusję i zadawali pytania. Dzieci przekonały się, że każdy może nieść pomoc, ponieważ potrzebujący człowiek może być w naszym domu,...

klasie czy w najbliższym sąsiedztwie. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje jeszcze większym zaangażowaniem naszych uczniów w pomoc potrzebującym i rozwinie w nich zdolność empatii. Serdecznie dziękujemy p. Elżbiecie Wosiek za interesujące spotkanie. Redakcja: p. EWA ZDOBYCH.

wol5wol7wol9wol10