Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca: Natalia Strugielska - klasa III gimnazjum

Z-ca przew: Damian Wietrzych - klasa III gimnazjum

Skarbnik: Joanna Białczyk - klasa VIII SP

Sekretarze: Anna Laskowska i Amelia Dudek