Strona główna

Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej w Chlewie na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy rodziców i opiekunów do złożenia wniosku
u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlewie.

Termin składania wniosków upływa z dniem 6 marca 2019r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać
w sekretariacie szkoły lub na stronie
www.chlewo.pl
w zakładce POBIERALNIA.

dzieci