Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

   3maj 1 W naszej szkole dziś uroczyście obchodzona była rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą przygotowali uczniowie kl. VIII pod opieką p. Grażyny Tomaszewskiej i p. Jacka Kaczorowskiego. Ta uroczystość wpisana jest w coroczny kalendarz naszej szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: OJCZYZNA i PATRIOTYZM. 
   Podczas akademii uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i ustanowieniem Konstytucji 3 Maja. Przepiękne i wzruszające pieśni patriotyczne : „Rota”, „Witaj, majowa jutrzenko” zostały wyśpiewane przez uczniów klasy ósmej. Do wspólnego śpiewu włączyli się też aktywnie widzowie - uczniowie i nauczyciele zgromadzeni w szkolnym holu....

 

    Po skończonym występie uczniów głos zabrała p. dyrektor Jolanta Szade - Dybowska, która serdecznie podziękowała naszym artystom oraz nauczycielom za przygotowanie tej akademii. Głównym celem akademii było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych.

3maj 23maj 33maj 43maj 53maj 63maj 7