Sprawozdanie finansowe

bip„Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Chlewie za 2018 r. dostępne jest na stronie: http://www.goszczanow.bip.cc/ 

                                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                            w Chlewie

                                                                                 Jolanta Szade - Dybowska