^w górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gościmy

Odwiedza nas 341 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

klasa4a_2017.jpg

Wydarzenia

Informacje Dyrektora:

W zakładce POBIERALNIA znajdują się do pobrania:

-wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-zgoda na wycieczkę

-informacja o ubezpieczeniu

-szkolny zestaw podręczników 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Strona główna

Matematyka

 

Materiały dla uczniów z przedmiotu MATEMATYKA

- prowadząca zajęcia: mgr Grażyna Raźniewska

 

 

1. Proste i odcinki

https://drive.google.com/open?id=1PLEFq9GPEQen-JvSuuc2d3leeHdl1eUu

2. Prostopadłe i równoległe

https://drive.google.com/open?id=1TFFNBQifbxTBXM9Bb3exJxm0wJG4iHm4

3. Kąty

https://drive.google.com/open?id=1OYbnVutPOIMa1kzEi7cFBQ20rzeAIHHX

4. Mierzenie kątów

https://drive.google.com/open?id=17Azbyl3_JH4bqwlqwedzEFtV4Ac8Q7FO

5. Co to jest ułamek?

6. Ułamek właściwy, niewłaściwy, liczby mieszane

7. Porównywanie ułamków zwykłych

8. Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych

Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał 25 stycznia 2011 r. ustawę regulującą m.in. zasady uzyskiwania przez uczniów szkół podstawowych karty rowerowej. Ustawa została opublikowana 10 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 30, poz. 151) i wejdzie w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.
Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową będą dokonywać: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.
Karty rowerowe będą nieodpłatnie wydawane przez dyrektorów szkół lub dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowadzących zajęcia z dziećmi.

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej.  

Umiejętności ucznia
Uczeń:
• prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
• umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,
• wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,
• prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
• opanował właściwą technikę jazdy,
• stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
• opisuje cechy charakterystyczne drogi,
• prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,
• na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
• ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
• potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,
• umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,
• umie scharakteryzować bezpieczną drogę,
• umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,

Wiadomości ucznia
Uczeń:
• poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
• nazywa elementy drogi,
• zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,
• zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,
• wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
• zna znaczenie elementów odblaskowych,
• zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,
• potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,
• zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,
• zna numery telefonów alarmowych,
• zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych,
• zna znaki drogowe i ich znaczenie,
• podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
• podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
• definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
• zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
• zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,
• wskazuje przyczyny powstawania wypadków,
• objaśnia wykonywanie poszczególnych manewrów,
• zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach,
• potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie,
• zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
• potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
• doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
• zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
• potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,
• definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,
• objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,
• wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
• zna przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów.

Wiadomości i testy do karty rowerowej.

Zestaw testów przygotowujących do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową.

Strona internetowa z zagadnieniami teoretycznymi i przykładowymi testami.

Kolejna strona z z zagadnieniami teoretycznymi i przykładowymi testami.

filmy

Na tej stronie publikować będziemy filmy profilaktyczne z udziałęm naszych wychowanków. Pierwszy film zrealizowany został w ramach DNIA PROFILAKTYKI. Został przedstawiony przez uczniów klasy trzeciej gimnazjum w 2016r.

Film zrealizowano z okazji akcji udzielania pierwszej pomocy w roku 2016. W jego realizacji uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Film został zrealizowany z okazji DNIA DZIECKA 2017. W rolę aktorów wcielili się rodzice naszych uczniów

 

Konsultacje

Drodzy Rodzice!

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chlewie serdecznie zapraszają na indywidualne konsultacje w następujących terminach:

Dyrektor Szkoły  Jolanta Szade - Dybowska  –   środa 1005 – 1330

                                                                          czwartek  830 – 1330

                                                                         piątek 830 – 1100

Wicedyrektor  Grażyna Raźniewska  – wtorek 1100 – 1200

                                                               piątek  1200 - 1300

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień i godzina konsultacji

1.

Jacek Kaczorowski

piątek 830 - 915

2.

Karolina Nowak

wtorek 915 - 1000

3.

Grażyna Tomaszewska

wtorek 920 – 1005

4.

Iwona Marciniak

piątek 1005 – 1100

5.

Ewa Zdobych

wtorek 800 – 830, czwartek 800 – 830

6.

Marzena Michalak

wtorek 1210 - 1255

7.

Renata Kopalak

czwartek 1115 – 1200

8.

Ewa Świątkiewicz

piątek  920 – 1005

9.

Elżbieta Małecka

środa 830 - 915

10.

Lidia Klaczyńska

poniedziałek 1400 - 1445

11.

Jerzy Chudzik

wtorek  1015 - 1100

12.

Elżbieta Wosiek

Środa1015 - 1100

13.

Monika Żelechowska

środa 1100 - 1115

14.

Olga Danielewska

czwartek 1355 - 1440

15.

Monika Pacholczyk

piątek 1400- 1445

16.

Katarzyna Marczak

czwartek 1300 – 1345

17.

Mirosław Stoparczyk

poniedziałek 1350 - 1430

18.

Halina Barańska

piątek 1015 - 1100

19.

Jacek Kosowski

czwartek 1015 - 1100

20.

Anna Ciesielska

wtorek 800 - 830